Ένα χρήσιμο εργαλείο για τους κατόχους άδειας χειριστή, για αυτούς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ανάλογη άδεια και γενικότερα για όσους ασχολούνται με τα μηχανήματα έργου (εμπορία ή χρήση). Περιλαμβάνει την νομοθεσία και τις διαδικασίες, σχετικά με τον τρόπο απόκτησης άδειας χειριστή Μηχανημάτων Έργου (καθορισμός εξεταστέας ύλης, δυνατότητα αντικατάστασης εμπειρίας από κατάρτιση κ.λ.π.)

Κατεβάστε την έντυπη έκδοση του καταλόγου εδώ.

Download


Τα Περιεχόμενα του οδηγού είναι:

1. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ορισμοί, δραστηριότητες, καθήκοντα

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΒΟΗΘΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

γραμματικές γνώσεις – προϋπηρεσία - εξετάσεις – παράβολα – γενικές υποχρεώσεις – θεώρηση αδειών

5. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ερωτήσεις εξέτασης θεωρητικού μέρους

6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

7. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ασφάλεια εργασίας, οικονομικά θέματα ,Η/Υ, αγγλική ορολογία

8. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

9. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ